(1)
Kądziela, P. Listy Józefa Wittlina Do Stefanii Kossowskiej. Sztuka Edycji 2016, 8, 105-116.