(1)
Ĺšlizewska, K. O Problemach Edycji "Arii Z Kurantem". Sztuka Edycji 2016, 8, 37-53.