(1)
Rowicka, M. Stosunek Carskiej Cenzury Zagranicznej Do twórczości Juliusza Słowackiego W Latach 1865–1914. Sztuka Edycji 2015, 7, 210-31.