(1)
Bordzoł, P. Listy Leopolda Méyeta Do Bronisława Czarnika Z Lat 1893–1896 (opracowanie Tekstologiczne Piotr Bordzoł). Sztuka Edycji 2014, 6, 105-114.