(1)
Płońska, K.; Bukowski, F. Przewodnik Edytorski Za 2022 Rok. Sztuka Edycji 2022, 22, 251-253.