(1)
Informacje O Autorach. Sztuka Edycji 2022, 22, 245-250.