(1)
Gruchała, J.; Kruszewski, W.; Pachocki, D. „Pracy Edytorskiej Nie Da Się zrobić, siedząc W kawiarni”. Rozmowa Wojciecha Kruszewskiego I Dariusza Pachockiego Z Januszem Gruchałą. Sztuka Edycji 2022, 22, 195-207.