(1)
Bizior-Dombrowska, M. Słowacki W rękopisach (przypadek „Samuela Zborowskiego”). Sztuka Edycji 2022, 22, 7-12.