(1)
Budnik, M. Nieznany Diariusz Janiny Konarskiej. Początki Francuskiego Wychodźstwa Słonimskich (od 22 września Do 7 Listopada 1939 Roku). Sztuka Edycji 2022, 21, 169-178.