(1)
Zawiszewska, A. Spuścizna piśmienna Teodory Męczkowskiej W Badaniach Nad Dziejami Polskiego Ruchu Kobiecego. Sztuka Edycji 2022, 21, 47-53.