(1)
o Autorach, I. Informacje O Autorach. Sztuka Edycji 2021, 20, 195-198.