(1)
Głębicka, E. „Myśli O państwie” I „Kilka myśli, Co nienowe”. Zagadki Okupacyjnej Publicystyki Marii Dąbrowskiej. Sztuka Edycji 2021, 20, 153-172.