(1)
Goniewicz, J. „Dęby” – nieukończony Poemat Adolfa Dygasińskiego. Sztuka Edycji 2021, 20, 93-106.