(1)
Wiśniewska-Grabarczyk, A. Archiwalia „pionierskiego” Okresu Powojennej Cenzury. Literatura W Poufnych Biuletynach urzędu Cenzury (1945–1951). Sztuka Edycji 2021, 20, 51-62.