(1)
Budrowska, K.; Gardocki, W.; Kościewicz, K. Wstęp. Sztuka Edycji 2021, 20, 5-6.