(1)
Uljasz, A. Polemika Z artykułem Elżbiety Zarych. Sztuka Edycji 2021, 20, 193-194.