(1)
Bizior-Dombrowska, M.; Woźniak, M. „Zabawa W powieść” – „Wspomnienia” Barbary Czerwijowskiej. Sztuka Edycji 2021, 19, 119-133.