(1)
Zarzycka, J. "Notatnik" Anny Kamieńskiej W świetle listów Wydawcy Marcina Babraja Do Pisarki. Sztuka Edycji 2021, 19, 91-97.