(1)
Zwolińska, A. Warianty Tekstu Autorskiego a Decyzje Edytora. O Edycji Krytycznej Dzieł Marii Konopnickiej (1915) Jana Czubka Po Ponad Stu Latach. Sztuka Edycji 2021, 19, 77-82.