(1)
Winek, T. Założenia Edytorskie I Terminologia Filologiczna Zjazdu Historyczno-Literackiego Im. Jana Kochanowskiego. Sztuka Edycji 2021, 19, 19-25.