(1)
Wróblewski, M. Wypracowania Szkolne (1945–1946) O Tematyce Wojennej. Sztuka Edycji 2021, 18, 159-174.