(1)
Jamróz-Stolarska, E. Sztuka książki – książki O Sztuce. Wpływ współczesnych Polskich wydawców Na kształtowanie wrażliwości Estetycznej młodych czytelników. Sztuka Edycji 2021, 18, 7-18.