(1)
Kacprzak, M. M. Z dziejów Wydania Pomnikowego "Dzieł Wszystkich" Jana Kochanowskiego (Warszawa 1884–1897). Sztuka Edycji 2020, 17, 35-51.