(1)
Rojszczak-Robińska, D. Gdzie postawić… cudzysłów? Przytoczenie Jako Problem Wydawcy Staropolskich tekstów Religijnych. Sztuka Edycji 2020, 17, 17-24.