(1)
Radowska-Lisak, M. Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego Do N.N. W Zbiorach Muzeum Im. Ks. Józefa Jarzębowskiego W Licheniu Starym. Sztuka Edycji 2020, 16, 133-144.