(1)
Choroszy, J. A. Intymistyka Stanisława Vincenza W Perspektywie Tekstologiczno-Edytorskiej. Sztuka Edycji 2020, 16, 87-95.