(1)
Winek, T. Dziewiętnastowieczne Pytania I Deklaracje dotyczące Wydawania listów. Sztuka Edycji 2019, 15, 149-161.