(1)
Kuniczuk-Trzcinowicz, A. „Co Ludziom powiedzieć?” – Listy Heleny Wołodkowiczowej Jako Kreacja Graficzna I słowna. Sztuka Edycji 2019, 15, 123-129.