(1)
Markuszewska, A. Wstęp. Sztuka Edycji 2019, 15, 5-6.