(1)
Andrysiak, E. Edycje „Pamjatnoj Knižki Kališskoj Gubernii” Jako przykład Rosyjskiej Produkcji Wydawniczej W Dawnym Królestwie Polskim. Sztuka Edycji 2013, 4, 81-87.