(1)
Krasińska, M. B. List Marii Beatrix Krasińskiej Do Antoniego Edwarda Odyńca [Warszawa, Kwiecień 1877] (przygotowała Monika Myszor-Ciecieląg). Sztuka Edycji 2012, 3, 109-114.