(1)
Niedźwiedź, J. O Serii Wydawniczej Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej I Okolicznościowej. Sztuka Edycji 2019, 14, 135-139.