(1)
Bednarek, B. Liryki Z Czterech początkowych ksiąg Poezyj Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną Pisanych – Z Ustaleń Edytora. Sztuka Edycji 2019, 14, 41-51.