(1)
Winek, T. Dzieła Klementyny Z Tańskich Hoffmanowej W Opracowaniu Narcyzy Żmichowskiej. Sztuka Edycji 2018, 13, 35.