(1)
Szargot, B.; Szargot, M. Jak wydawaliśmy Powieść składaną I Powieść Zlepianą. Sztuka Edycji 2018, 13, 27.