(1)
Winek, T. Pan Tadeusz Z Przypisami. Sztuka Edycji 2018, 12, 79-87.