(1)
Dorosz, B. Halina Wierzyńska – O podróżach Wojennych I Emigracyjnych. Sztuka Edycji 2017, 11, 193-221.