(1)
Budrewicz, T. Od chłopa Do Narodu. O Autografie Pana Balcera W Brazylii. Sztuka Edycji 2017, 11, 125-134.