(1)
Modzelewska, E. Podróż Do Ameryki Majora Józefa Hordyńskiego. Sztuka Edycji 2017, 11, 113-123.