(1)
Kowalski, G. Dolinami Rzek Zygmunta Glogera Z Perspektywy Edytorskiej. Sztuka Edycji 2017, 11, 31-44.