(1)
., . Informacje O Autorach. Sztuka Edycji 2017, 10, 149-152.