(1)
Kelly, S.; Gregory, T. Typografia W Relacji człowiek–komputer. Kognitywne I Estetyczne Implikacje Wyboru I Sposobu Prezentacji Kroju fontów (tłumaczenie Milena M. Śliwińska). Sztuka Edycji 2017, 10, 125-132.