(1)
Bierkowski, T. O Redefinicji Typografii Oraz Nowej Metodologii Tworzenia komunikatów Typograficznych. Sztuka Edycji 2017, 10, 33-40.