(1)
Śliwińska, M. M. Witkacy I Inni. Sztuka Edycji 2016, 9, 133-135.