(1)
Pawlak, P. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Ogólna Podstawa Krytyki poglądów Koła Wiedeńskiego I Pokrewnych (Zarzut błędnego koła). Sztuka Edycji 2016, 9, 69-102.