(1)
Dombrowski, M. „Nauki ścisłe a filozofia” I Inne Pisma Filozoficzne (1933–1939) Stanisława Ignacego Witkiewicza – Problemy Tekstologiczno-Edytorskie. Sztuka Edycji 2016, 9, 21-25.