(1)
Pawlak, T. Czyƛciec Edytora. Sztuka Edycji 2016, 9, 15-20.