[1]
Zawiszewska, A. 2022. Spuścizna piśmienna Teodory Męczkowskiej w badaniach nad dziejami polskiego ruchu kobiecego. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie. 21, 1 (cze. 2022), 47–53. DOI:https://doi.org/10.12775/SE.2022.0004.