[1]
Głębicka, E. 2021. „Myśli o państwie” i „Kilka myśli, co nienowe”. Zagadki okupacyjnej publicystyki Marii Dąbrowskiej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie. 20, 2 (grudz. 2021), 153–172. DOI:https://doi.org/10.12775/SE.2021.0025.