[1]
Goniewicz, J. 2021. „Dęby” – nieukończony poemat Adolfa Dygasińskiego . Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie. 20, 2 (grudz. 2021), 93–106. DOI:https://doi.org/10.12775/SE.2021.0022.